Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Đề nghị cho ý kiến”

n (yêu cầu -> đề nghị)
Tất cả các thành viên (bao gồm các thành viên vô danh hay IP) được chào đón để bày tỏ ý kiến hoặc quan điểm của mình, đỡ giúp đỡ cộng đồng đạt đến sự đồng thuận, bằng cách đáp lại (những) lời ''đề nghị cho ý kiến''
 
*Luôn nhớ rằng [[WP:KHONG|Wikipedia là một bách khoa tòan thư mở]], mọi bài viết đều phải theo [[WP:TRUNGLAP|thái độ trung lập]], [[WP:TTKCD|thông tin phải kiểm chứng được]], và [[Wikipedia:Không đăng nghiên cứu đượcchưa được công bố|Không đăng nghiên cứu đượcchưa được công bố]].
*Đề nghị cho ý kiến không phải là biểu quyết, vì vậy bạn nên tìm cách để thảo luận hơn là cứ đồng ý/phản đối trống không.
*Tránh tranh cãi, hãy thân thiện, lịch sự và có một [[WP:WP:VANMINH|thái độ văn minh]] với mọi người.