Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Whippomorpha”

n
(n)
[[ca:Whippomorf]]
[[cs:Cetancodonta]]
[[en:Cetancodontamorpha]]
[[es:Cetancodonta]]
[[es:Cetancodontamorpha]]
[[fr:Cetancodonta]]
[[la:Cetacodontamorpha]]
[[lv:Vaļu un nīlzirgu infrakārta]]
[[no:Cetancodonta]]
17.327

lần sửa đổi