Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Xuân”

n
Robot: Sửa đổi hướng
n (Bot: Thay thể loại đã đổi hướng Thiếu năm sinh bằng Năm sinh thiếu; sửa cách trình bày)
n (Robot: Sửa đổi hướng)
'''Nguyễn Xuân''' là người ở huyện Tống Sơn, [[Thanh Hóa]].
 
Năm [[Kỷ Mùi]] ([[1799]]), ông đầu quân chúa [[Gia Long|Nguyễn Phúc Ánh]]. Sau nhiều lần đánh nhau với quân [[Tây Sơn]], ông thăng dần lên chức cai đội.
 
Năm [[1819]] đời [[Gia Long]] (tức Nguyễn Phúc Ánh), ông được thăng Phó vệ úy.
Năm [[1833]], cho ông giữ chức Hậu quân Thống chế doanh Thần Sách, cử vào [[Nam Kỳ]] sung làm Tham tán quân vụ đại thần, kiêm Tổng đốc [[Vĩnh Long|Long]] [[Định Tường|Tường]].
 
Khi ấy, [[Lê Văn Khôi]] đang nổi dậy ở [[Gia Định]]. Nhận lời cầu viện của thủ lĩnh này, vua [[Xiêm|Xiêm La]] cho 5 đạo quân cùng tiến sang lãnh thổ nước Việt vào cuối năm [[1833]].
Buổi đầu cản phá, nhờ cho quân mai phục ở bờ sông, Nguyễn Xuân thắng to, được nhà vua thưởng cho quân công. Nhưng sau đó, vì không giữ được thành [[Hà Tiên]] và [[Châu Đốc]], ông bị giáng 2 cấp.
Cuối năm [[1833]], thủy quân Xiêm tiến xuống Thuận Cảng ([[vàm Nao (sông)|sông Vàm Nao]]), tướng [[Trương Minh Giảng]] và ông chỉ huy quân đẩy lui được. Đầu năm [[1834]], quân Xiêm La theo ngã [[sông Tiền]] lại tiến xuống 2 lần nữa, nhưng lần nào cũng bị cản phá ở Cù Hu <ref>Cù Hu, sử Nguyễn chép là Cổ Hỗ hay Chiến Sai. [[Nhà văn]] [[Sơn Nam (định hướng)|Sơn Nam]] giải thích: Chiến Sai là Chợ Thủ, còn gọi là Chiến Sai Thủ hay Thủ Chiến Sai, vì nơi đây có đồn (thủ là đồn kiểm soát sông rạch) và từ tiếng [[Khmer]] mà ra (Kiên Svai, có nghĩa là chòm cây [[chi Xoài|xoài]]). Hiện nay Chợ Thủ thuộc xã Long Điền A, huyện [[Chợ Mới]], tỉnh [[An Giang]] (''Lịch sử An Giang''. Nhà xuất bản Tổng hợp An Giang, 1988, tr. 11).</ref>. Lập được công, Nguyễn Xuân được nhà vua phong cho tước ''bá'', bổ làm Tiền quân Đô thống phủ Đô thống.
 
Sau khi truy đuổi quân xâm lấn tới tận [[Phnôm Pênh|Nam Vang]] ([[Chân Lạp]]), Nguyễn Xuân mang quân trở về [[Gia Định]], lại được thăng thự Tiền quân Đô thống phủ Chưởng phủ sự, gia hàm Thái tử Thiếu bảo.
 
[[Tháng bảy|Tháng 7]] năm [[1835]], Nguyễn Xuân cùng với các tướng lĩnh khác hội quân đánh chiếm được thành Phiên An, tiêu diệt hết quân và dân (1.831 người) ở trong thành.
 
[[Tháng mười|Tháng 10]], Nguyễn Xuân kéo đại quân về [[Cố đô Huế|Kinh đô Huế]], được ban tước ''hầu'', gia hàm Thái tử Thái bảo.
 
Nhưng chẳng bao lâu thì ông lâm bệnh mất ([[1835]]). Thương tiếc, vua [[Minh Mạng]] chuẩn cho ông thực thụ chức Tiền quân Đô thống, ban tên hiệu là ''Vũ Nghị''.
 
==Sách tham khảo==
*[[Quốc sử quán (triều Nguyễn)|Quốc sử quán triều Nguyễn]], ''[[Đại Nam thực lục|Đại Nam chính biên liệt truyện]]''. Nhà xuất bản Văn Học, 2004.
*[[Trần Trọng Kim]], [[Việt Nam sử lược]]. Nhà xuất bản Tân Việt, [[Thành phố Hồ Chí Minh|Sài Gòn]], 1968.
 
{{Thời gian sống|Sinh=|Mất=1835}}
986.568

lần sửa đổi