Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đồng tiến sĩ xuất thân”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Đồng tiến sĩ xuất thân''' ([[tiếng Hoa]] 同進士出身) là một loại [[họcdanh vịhiệu]] thuộc học vị Tiến sĩ trong hệ thống thi cử [[nho học]] [[Việt Nam]] thời xưa. Loại họcdanh vịhiệu này được xác định trong kỳ [[thi Đình]], còn gọi là '''Đệ tam giáp tiến sĩ xuất thân''', đứng cuối cùng trong bảng danh dự các loại học vị [[tiến sĩ]].
 
Bậc cao hơn là Đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân (còn gọi là [[Hoàng giáp]]). Cao hơn cả là Đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ (đứng đầu bảng là [[Tam khôi]]: [[Trạng nguyên Việt Nam|Trạng nguyên]], [[Bảng nhãn]], [[Thám hoa]])
4.108

lần sửa đổi