Lã Việt

n
Làm dễ đọc hơn
n (Làm dễ đọc hơn)
Current projects:
 
* [[Wikipedia:Th%C3%A1i_%C4%91%E1%BB%99_trung_l%E1%BA%ADpThái |độ trung lập|Neutral Point Of View]]
* [[Wikipedia:Giải quyết mâu thuẫn|Wikipedia:Resolving disputes]] - 3-14-05
 
* [[Wikipedia:Gi%E1%BA%A3i_quy%E1%BA%BFt_m%C3%A2u_thu%E1%BA%ABnQuyên góp| Wikipedia:Resolving disputesDonations]] - 3-148-05
* [[Wikipedia:Phủ nhận về nội dung|Wikipedia contains spoilers and content you may find objectionable]] - 3-6-05
 
* [[Wikipedia:Quy%C3%AAn_g%C3%B3pPhủ nhận về luật pháp|Wikipedia does not give legal Donationsopinions]] - 3-84-05
* [[Wikipedia:Phủ nhận y tế|Wikipedia does not give medical advice]] - 3-4-05
 
* [[Wikipedia:Tự mạo hiểm khi dùng|Use Wikipedia at your own risk]] - 3-3-05
* [[Wikipedia_ch%E1%BB%A9a_%C4%91%E1%BB%B1ng_nh%E1%BB%AFng_n%E1%BB%99i_dung_c%C3%B3_th%E1%BB%83_l%C3%A0m_b%E1%BA%A1n_kh%C3%B3_ch%E1%BB%8Bu | Wikipedia contains spoilers and content you may find objectionable]] - 3-6-05
* [[Wikipedia:Ph%E1%BB%A7_nh%E1%BA%ADn_chungPhủ nhận chung|General Disclamers]] - 3-2-05
 
* [[Wikipedia_kh%C3%B4ng_%C4%91%C6%B0a_ra_%C3%BD_ki%E1%BA%BFn_v%E1%BB%81_lu%E1%BA%ADt_ph%C3%A1p | Wikipedia does not give legal opinions]] - 3-4-05
 
* [[Wikipedia_kh%C3%B4ng_%C4%91%C6%B0a_ra_l%E1%BB%9Di_khuy%C3%AAn_y_t%E1%BA%BF | Wikipedia does not give medical advice]] - 3-4-05
 
* [[T%E1%BB%B1_m%E1%BA%A1o_hi%E1%BB%83m_khi_d%C3%B9ng_Wikipedia | Use Wikipedia at your own risk]] - 3-3-05
 
* [[Wikipedia:Ph%E1%BB%A7_nh%E1%BA%ADn_chung|General Disclamers]] - 3-2-05