Khác biệt giữa các bản “Mộng Tuyết”

 
==Văn nghiệp==
[[Hình:ThubutMongTuyet.jpg|nhỏ|phải|305px|Thủ bút Mộng Tuyết, Hà Tiên, 2003]]
 
Năm 1939, Mộng Tuyết được bằng khen về thơ của [[Tự Lực Văn Đoàn]] với thi phẩm ''Phấn hương rừng''. Bà bắt đầu nổi tiếng từ đó. Năm 1943 bà in chung với [[Anh Thơ]], [[Vân Đài]], [[Hằng Phương]] tập thơ ''Hương xuân'' là tuyển tập thơ nữ đầu tiên ở nước ta.
 
 
Cùng với chồng là thi sĩ Đông Hồ, bà là một trong những nhà thơ mới tiêu biểu của miền Nam Việt Nam.
 
==Tác phẩm==
:*Phấn hương rừng (1939, được tặng giải “Khen tặng” của Tự Lực văn đoàn).