Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Văn Hưởng (thượng tướng)”

không có tóm lược sửa đổi
 
Ông Hưởng trước khi là Thứ trưởng từng là Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh Bộ Công an<ref>http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30147&cn_id=198924</ref>.
 
Ông Hưởng từng là thành viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin<ref>http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Thu-tuong-quyet-dinh-dieu-chinh-thanh-vien-Ban-Chi-dao-tai-co-cau-Vinashin/201110/100378.vgp</ref>.
 
Ông Hưởng từng là [[Ủy viên Trung ương Đảng]] khóa 9 (2001-2006) <ref>http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30292&cn_id=119284</ref> và khóa 10(2006-2010)<ref>http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30292&cn_id=119286</ref>, đóng vai trò quan trọng trong việc ra quyết định xử một số nhân vật [[đấu tranh dân chủ]] hoặc vận động nhân quyền <ref>http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/03/130302_gen_huong_retires.shtml</ref>. Ông Hưởng đã bác bỏ những lo ngại của Hoa Kỳ về nhân quyền, ông Hưởng cũng đề nghị chính phủ Mỹ "có hành động đối với các nhóm "thù địch" ở Hoa Kỳ gồm có các ông Kok Ksor, Võ Văn Ái, Nguyễn Hữu Chánh và đảng Việt Tân<ref>http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/09/110905_more_wikileaks_general_huong.shtml</ref>.
387

lần sửa đổi