Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Hồ Chí Minh”

Đề mục mới: →‎Chép từ blog
(Đề mục mới: →‎Chép từ blog)
 
Không biết bao giờ các bạn mới bỏ được cái thói quen tâng bốc phe ta và bôi nhọ phe địch khi viết Wiki. Tất cả mọi nhận định, đánh giá chủ quan mang tính ca ngợi hay phỉ báng nên hạn chế để trong phần thông tin mà phải tách riêng ra. Tất cả các bài khác đều có cấu trúc như thế mà. [[Thành viên:Romelone|Romelone]] ([[Thảo luận Thành viên:Romelone|thảo luận]]) 06:00, ngày 19 tháng 1 năm 2013 (UTC)
 
== Chép từ blog ==
 
Ngày 15/9/1911, tại [[Marseille]], Nguyễn Tất Thành viết thư gửi Tổng Thống Pháp và Bộ Trưởng Thuộc Địa xin học nội trú tại trường Thuộc Địa.<ref>Vũ Ngự Chiêu, Nguyễn Thế Anh, Một ngôi trường khác cho Nguyễn Tất Thành, Tủ sách Văn Hoá, Paris, 1983, trang 117, 118</ref> Ngày 21/10/1911, ông hiệu trưởng trường Thuộc Địa viết thư trả lời từ chối Nguyễn Tất Thành vì trường chỉ nhận những người đã học và được [[Toàn quyền Đông Dương]] tuyển chọn tại Đông Dương.<ref>Vũ Ngự Chiêu, Nguyễn Thế Anh, Một ngôi trường khác cho Nguyễn Tất Thành, Tủ sách Văn Hoá, Paris, 1983, trang 121</ref>
 
Đoạn này có thành viên yêu cầu dời ra do có thành viên nghi ngờ chép từ blog [http://thuykhue.free.fr/NVGP/Ch16-NguyenTatThanh.html#_ftnref14] chú thích số [14] và [16]. Tôi muốn lưu lại đây người bị cấm có thể cùng thảo luận.--[[Thành viên:Cheers!|Cheers!]] ([[Thảo luận Thành viên:Cheers!|thảo luận]]) 17:41, ngày 3 tháng 3 năm 2013 (UTC)