Khác biệt giữa các bản “Thảm sát Huế Tết Mậu Thân”

(→‎Các quan điểm: Dẫn vào đề một tí cho người đọc hiểu)
 
===Noam Chomsky và Edward S. Herman===
TrongNoam Chomsky, nhà sử học người Mỹ, và Edward S. Herman, nhà kinh tế học người Mỹ, trong "Tài liệu về Kinh tế và Nhân quyền", 2 ông cho rằng vụ việc đã bị mô tả một cách sai lệch, bị thổi phồng, bị tô vẽ nhằm mục đích tuyên truyền. Các căn cứ được nêu ra có thể tóm lược như sau<ref>[http://www.nhandanvietnam.org/view.php?storyid=545 The Myth Of The Hue Massacre 68, Noam Chomsky and Edward S. Herman]</ref>
 
1. Những tài liệu căn bản cho câu chuyện này gồm một bản báo cáo do chính phủ Sài Gòn đưa ra vào tháng 4/1968, một tài liệu lấy được và đã phổ biến trong công chúng của phái đoàn Hoa Kỳ vào tháng 11/1969, và một bài phân tách dài xuất bản năm 1970 của một nhân viên Phòng Thông tin “USIS” là [[Douglas Pike]]. Cả hai bản báo cáo của Sài gòn và của Pike đã gây nên một sự nghi ngờ về nguồn tin, giọng điệu và vai trò của chúng trong một chiến dịch tuyên truyền mở rộng nhằm làm giảm đi ảnh hưởng của vụ [[thảm sát Mỹ Lai]]. Nhưng quan trọng hơn là những tài liệu này không được viết ngay khi sự việc diễn ra mà chỉ được viết ra nhiều tháng sau đó, và đã không có sự điều tra hay nghiên cứu tỉ mỉ để xác thực.
387

lần sửa đổi