Khác biệt giữa các bản “Thảm sát Huế Tết Mậu Thân”

:"Trong những ngày đầu của cuộc chiếm đóng quả thực có những vụ xử tử công khai tại chỗ ... khi trận chiến gần kết thúc bởi cuộc công pháo, lính miền Bắc trên đường rút lui xử tử những người họ đang giam giữ thay vì thả họ ra hay bắt theo làm tù binh - với con số người chết không nhiều như chính phủ Sài gòn và Washington công bố, nhưng nhiều đủ để tạo những câu hỏi tang thương cho những người sống sót ở Huế..."
 
===Clifford, James O===
Sau khi Việt Cộng chiếm được thành phố Huế tháng 1 năm 1968, họ bắt đầu một cuộc thảm sát có hệ thống dân thường. (Clifford, James O. "Forgotten massacre at hue." Vietnam, Feb, 2002, Vol.14(5), p.26(6))
 
387

lần sửa đổi