Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tải tập tin lên”

n
Đã khóa Wikipedia:Truyền lên tập tin: Đã được thảo luận xong, khóa toàn bộ để sửa nhỏ [edit=sysop:move=sysop]
n (sửa "tôi tạo ra")
n (Đã khóa Wikipedia:Truyền lên tập tin: Đã được thảo luận xong, khóa toàn bộ để sửa nhỏ [edit=sysop:move=sysop])