Khác biệt giữa các bản “Thảm sát Huế Tết Mậu Thân”

(Đề nghị bạn lịch sự chút. Tôi đã dẫn nguyên văn quy định ra mà bạn vẫn tảng lờ là sao)
===[[Noam Chomsky]] và [[Edward S. Herman]]===
Noam Chomsky, nhà sử học người Mỹ, và Edward S. Herman, nhà kinh tế học người Mỹ, trong ''"Tài liệu về Kinh tế và Nhân quyền"'', cho rằng vụ việc đã bị mô tả một cách sai lệch, bị thổi phồng, bị tô vẽ nhằm mục đích tuyên truyền. Các căn cứ được nêu ra có thể tóm lược như sau<ref>Counter-Revolutionary Violence
Bloodbaths in Fact & Propaganda, Noam Chomsky and Edward S. Herman. With a Preface by Richard A. Falk Princeton University 1973. Xem tại: http://www.chomsky.info/books/counter-revolutionary-violence.htm#sec14</ref> {{fact}}
1. Những tài liệu căn bản cho câu chuyện này gồm một bản báo cáo do chính phủ Sài Gòn đưa ra vào tháng 4/1968, một tài liệu lấy được và đã phổ biến trong công chúng của phái đoàn Hoa Kỳ vào tháng 11/1969, và một bài phân tách dài xuất bản năm 1970 của một nhân viên Phòng Thông tin “USIS” (Tâm lý chiến) là [[Douglas Pike]]{{fact}}. Cả hai bản báo cáo của Sài gòn và của Pike đã gây nên một sự nghi ngờ về nguồn tin, giọng điệu và vai trò của chúng trong một chiến dịch tuyên truyền mở rộng nhằm làm giảm đi ảnh hưởng của vụ [[thảm sát Mỹ Lai]]. Nhưng quan trọng hơn là những tài liệu này không được viết ngay khi sự việc diễn ra mà chỉ được viết ra nhiều tháng sau đó, và đã không có sự điều tra hay nghiên cứu tỉ mỉ để xác thực.
387

lần sửa đổi