Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Movieclub12”

 
===Giải pháp đối phó===
* Chất lượng bài: nếu bạn là người mới, bạn cần biết wiki có một số tiêu chuẩn để một bài được giữ lại. Bài thường gồm phần mở đầu, thân, kết thúc bằng "< references / >. Các ý chính đều phải có nguồn, nguồn đủ mạnh (từ báo trong và ngoài nước, sách đã xuất bản, tiếng gì cũng được). Sử dụng thanh công cụ để thêm ghi chú nguồn. Tốt nhất viết một bài hòm hòm rồi hãy post, vì họ có cái mũi rất thính, chỉ cần 5-10 phút sau là biết bạn có bài mới, nhất là bạn đang dùng nick cũ bị họ giám sát. Nếu bài không nguồn, họ có thể xóa nhanh trong 1 2 tiếng, nếu bài có nguồn đủ mạnh, muốn xóa họ cần phải đưa ra biểu quyết, mất cả tháng, lúc đó bạn có thể có thời gian bổ sung chất lượng bài.
* Trông cậy vào BQV: (pros and cons?)
* Chiến thuật 1 - 1: thay vì hồi sửa, hãy viết một ý khác tương đương từ nguồn mạnh, trực tiếp đánh vào tâm lý của họ (nếu họ muốn đua thì mình cũng đua đưa ý).
387

lần sửa đổi