Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản”

 
:::Tạo đồng thuận ở đây là phản đối cấm, tôi cũng phản đối cấm, vậy chẳng nhẽ cũng check IP của tôi với SGphonix gì đấy à ? thế có phải vô lý không. Tôi thấy các bạn cứ hùa vào làm áp lực để NHD check IP, quá bất công [[Thành viên:Movieclub12|Movieclub12]] ([[Thảo luận Thành viên:Movieclub12|thảo luận]]) 09:58, ngày 5 tháng 3 năm 2013 (UTC)
 
Trước khi Cheers! thực hiện lưu trong trang này, tôi có thấy yêu cầu kiểm định của Không lo đối với Soranto và Saboche vì dùng rối trong thảo luận. Tôi đã nêu ra chứng cứ rõ ràng về việc '''dùng rối tạo đồng thuận''' của 2 tk Romelone và Sgphoenix. Chỉ với hành động này đã phải thực hiện check ngay chứ không phải yêu cầu thêm các chứng cứ khác. NHD đã yêu cầu bổ sung thì tôi bổ sung thêm.
*Romelone thừa nhận dùng rối trong Tin nhắn cho bảo quản viên: '''Tôi có xài rối thì cũng để nâng cao chất lượng bài viết chứ không làm giảm chất lượng bài bằng cách dùng nguồn sơ cấp suy diễn lung tung.''' Romelone (thảo luận) 15:39, ngày 18 tháng 2 năm 2013 (UTC)
*Bài [[Ngô Đình Diệm]], bài này bị khóa 1 tuần, mở vào ngày 1 tháng 3, ngay lập tức Sgphoenix mới viết đã trở lại ngay phiên bản của Romelone:
**Romelone: [http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ng%C3%B4_%C4%90%C3%ACnh_Di%E1%BB%87m&diff=prev&oldid=10311780 Phiên bản lúc 13:36, ngày 22 tháng 2 năm 2013] (trước khi Romelone bị cấm 3 ngày)
**Sgphoenix: [http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ng%C3%B4_%C4%90%C3%ACnh_Di%E1%BB%87m&diff=prev&oldid=10419308 Phiên bản lúc 21:32, ngày 1 tháng 3 năm 2013] (sau khi Romelone bị cấm 3 ngày)
*Bài [[Vụ án phố Ôn Như Hầu]] xóa cùng một đoạn:
**Romelone: [http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%E1%BB%A5_%C3%A1n_ph%E1%BB%91_%C3%94n_Nh%C6%B0_H%E1%BA%A7u&diff=prev&oldid=10147199 Phiên bản lúc 17:18, ngày 8 tháng 2 năm 2013] Đoạn về quyền chỉ huy của Võ Nguyên Giáp với công an, quân đội, ở dưới cùng của sửa đổi.
**Sgphoenix: [http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%E1%BB%A5_%C3%A1n_ph%E1%BB%91_%C3%94n_Nh%C6%B0_H%E1%BA%A7u&diff=prev&oldid=10177120 Phiên bản lúc 19:50, ngày 11 tháng 2 năm 2013] Ngay sau khi reg nick đã nhảy vào ngay bài này.
**Romelone: [http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%E1%BB%A5_%C3%A1n_ph%E1%BB%91_%C3%94n_Nh%C6%B0_H%E1%BA%A7u&diff=prev&oldid=10224464 Phiên bản lúc 02:02, ngày 16 tháng 2 năm 2013] Sau khi thoát án cấm 1 tuần cũng nhảy vào luôn.
*Bài [[Chiến tranh Việt Nam (miền Bắc, 1954-1959)]], thực hiện xóa cùng 1 đoạn khi tranh chấp với các thành viên khác:
**Sgphoenix: [http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam_%28mi%E1%BB%81n_B%E1%BA%AFc,_1954-1959%29&diff=prev&oldid=10181406 Phiên bản lúc 11:20, ngày 12 tháng 2 năm 2013]
**Romelone: [http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam_%28mi%E1%BB%81n_B%E1%BA%AFc,_1954-1959%29&diff=prev&oldid=10224480 Phiên bản lúc 02:04, ngày 16 tháng 2 năm 2013]
*Bài [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] và bài [[Chiến tranh Đông Dương]], 2 nick này có cách nói và viết về nguồn sơ cấp giống hệt nhau:
**Sgphoenix: [http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Vi%E1%BB%87t_Nam_D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a&diff=prev&oldid=10420768 Phiên bản lúc 00:10, ngày 2 tháng 3 năm 2013] ''Dùng nguồn sơ cấp kiểu Hồi ký tướng Giáp thì phải nói rõ rằng theo nguồn đó thì như thế ....''
**Romelone: [http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chi%E1%BA%BFn_tranh_%C4%90%C3%B4ng_D%C6%B0%C6%A1ng&diff=prev&oldid=10248502 Phiên bản lúc 00:40, ngày 18 tháng 2 năm 2013] ''dùng nguồn sơ cấp cử VNDCCH thì phải theo VNDCCH''
**Xem thêm trong lịch sử sửa đổi ngay gần đây của bài [http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chi%E1%BA%BFn_tranh_%C4%90%C3%B4ng_D%C6%B0%C6%A1ng&action=history Chiến tranh Đông Dương] về những phát biểu của Romelone đối với nguồn sơ cấp.
Trên đây tôi đã liệt kê một loạt các hành động giống nhau của 2 tài khoản này, NHD đã có đủ chứng cứ trong tay rồi đó: dùng rối lách án cấm, thảo luận rối tạo sự đồng thuận, sửa đổi gây hại (3rr, cái này chắc NHD không cần phải yêu cầu tôi đưa chứng cớ), các hành động giống nhau. [[Thành viên:Dephlo|Dephlo]] ([[Thảo luận Thành viên:Dephlo|thảo luận]]) 10:12, ngày 5 tháng 3 năm 2013 (UTC)
 
==Đã thực hiện==
1.364

lần sửa đổi