Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Movieclub12”

* Gắn biển nghi ngờ là con rối của một thành viên bị cấm trước đó. Ví dụ: sockpuppet|ABC
* Dùng các từ mạt thị , vu khống là trao đổi diễn đàn nhằm xóa các thảo luận biện minh của bạn.
* Bẫy bạn hồi sửa 3 lần, sau đó kiện ngay ra BQV để cấm bạn. Trong lúc bạn bị cấm, họ sẽ xóa ý của bạn, đưa ý của họ vào.
* Tìm cách đưa bạn vào bẫy để cấm vĩnh viễn, làm bạn nhụt chí, rời bỏ Wiki. Đầu tiên, bạn dễ bị mắc bẫy hồi sửa 3 lần 3RR, sẽ bị cấm vài lần, mỗi lần dài hơn. Đến lúc bạn bị cấm 1 tháng hoặc hơn, bạn sẽ mở một tài khoản mới, và hồi sửa lại giống tài khoản cũ. Lúc đó, họ sẽ theo dõi rất sát bạn, đến khi đủ chứng cứ, họ sẽ đưa bạn ra http://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Y%C3%AAu_c%E1%BA%A7u_ki%E1%BB%83m_%C4%91%E1%BB%8Bnh_t%C3%A0i_kho%E1%BA%A3n, quy vào tội dùng con rối và chắc chắn bạn sẽ bị cấm vĩnh viễn. Các bài bạn đang tranh luận sẽ bị họ hồi sửa theo ý họ.
 
===Giải pháp đối phó===
387

lần sửa đổi