Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thụ phấn”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
[[Tập tin:Ромашки. Опыление цветов..JPG|nhỏ|250px|]]
'''Thụ phấn''' là một bước rất quan trọng trong quá trình sinh sản ở [[thực vật có hạt]]; là quá trình chuyển những [[hạt phấn]] (còn gọi là bào tử đực) tới [[lá noãn]], cấu trúc chứa [[noãn]] (còn gọi là bào tử cái). Phần tiếp nhận hạt phấn của noãn gọi là [[núm nhụy]] đối với hoa của [[thực vật có hoa|thực vật hạt kín]] và [[lỗ noãn]] đối với [[thực vật hạt trần]]. Việc nghiên cứu sự thụ phấn liên quan tới nhiều bộ môn khoa học như: [[thực vật học]], [[làm vườn]], [[côn trùng học]] và [[sinh thái học]]. Sự thụ phấn là rất quan trọng đối với nghề làm vườn vì hầu hết các quả của cây trồng sẽ không phát triển được nếu nhụy của nó không được thụ phấn. Quá trình thụ phấn như là sự phản ứng giữa hoa và các nhân tố bên ngoài như [[côn trùng]], [[gió]], [[người|con người]] v.v. đã được [[Christan Konrad Sprengel]] công bố vào [[thế kỷ 18]]. <ref>Fritsch, Felix Eugene; Salisbury, Edward James; An introduction to the structure and reproduction of plants. Publisher: G. Bell, 1920. Downloadable from:http://www.archive.org/details/cu31924001698905</ref><ref name=Maus>Mauseth, James D. Botany: An Introduction to Plant Biology. Publisher: Jones & Bartlett, 2008 ISBN 978-0-7637-5345-0</ref>
 
==Ghi chú==