Khác biệt giữa các bản “George Orwell”

Trong thời gian phục vụ quân sự, Orwell bị bắn xuyên qua cổ khiến ông suýt mất mạng. Ban đầu mọi người sợ rằng ông sẽ mất tiếng và giọng nói của ông sẽ chỉ còn là một lời thì thào đau đớn. Nhưng không phải vậy, dù vết thương quả có ảnh hưởng tới giọng của ông, khiến nó bị miêu tả như một "a strange, compelling quietness." [7] Ông đã viết trong Homage to Catalonia rằng mọi người thường nói với ông rằng ông đã quá may mắn khi sống sốt, nhưng ông nghĩ "sẽ may mắn hơn nếu ông còn chẳng hề bị thương."
 
Gia đình Orwell sau đó sống sáu tháng tại Morocco để ông bình phục vết thương, và trong giai đoạn này, ông đã viết cuốn tiểu thuyết trước chiến tranh cuối cùng của mình, Coming Up For Air. As the most English of all his novels, the alarms of war mingle with idyllic images of a Thames-side Edwardian childhood enjoyed by its protagonist, George Bowling. Much of the novel is pessimistic; industrialism and capitalism have killed the best of old England. There were also massive and new external threats and George Bowling puts the totalitarian hypothesis of Borkenau, Orwell, Silone and Koestler in homely terms: "Old Hitler's something different. So's Joe Stalin. They aren't like these chaps in the old days who crucified people and chopped their heads off and so forth, just for the fun of it … They're something quite new — something that's never been heard of before."
 
=== Qua đời ===
Người dùng vô danh