Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Phản đối”

Đã lùi lại sửa đổi 10465822 của Prenn (Thảo luận)
(Đã lùi lại sửa đổi 10465822 của Prenn (Thảo luận))
<noinclude>{{pp-template}}</noinclude>[[Tập tin:Symbol oppose vote.svg|15px]]&nbsp;'''Phản đối'''&nbsp;<noinclude>
[[Category:Bản mẫu biểu quyết|Phản đối]]
</noinclude>