Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Tải tập tin lên”

n
xong phần tự do
n (chuyển nửa khóa --> toàn khóa)
n (xong phần tự do)
 
* Nó hoàn toàn do [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-ownwork&wpUploadDescription={{Th%C3%B4ng+tin%0A|Mi%C3%AAu+t%E1%BA%A3++++++++=+%0A|Ngu%E1%BB%93n++++++++++=+t%E1%BB%B1+t%E1%BA%A1o%0A|Ng%C3%A0y+++++++++++=+%0A|T%C3%A1c+gi%E1%BA%A3++++++++=+%7E%7E%7E%0A|Phi%C3%AAn+b%E1%BA%A3n+kh%C3%A1c+=+%0A}}}} tôi tạo ra]
* Nó là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-withpermission&wpUploadDescription={{Th%C3%B4ng+tin%0A|Mi%C3%AAu+t%E1%BA%A3++++++++=+%0A|Ngu%E1%BB%93n++++++++++=+%0A|Ng%C3%A0y+++++++++++=+%0A|T%C3%A1c+gi%E1%BA%A3++++++++=+%0A|Phi%C3%AAn+b%E1%BA%A3n+kh%C3%A1c+=+%0A}}}} tác phẩm của người khác, và họ đã cho phép tôi dùng nó trên Wikipedia]
* Nó đã có ở một dự án Wikimedia khác và [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-otherwiki}} tôi muốn dùng lại nó]
* Nó là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-usgov&wpUploadDescription={{Th%C3%B4ng+tin%0A|Mi%C3%AAu+t%E1%BA%A3++++++++=+%0A|Ngu%E1%BB%93n++++++++++=+%0A|Ng%C3%A0y+++++++++++=+%0A|T%C3%A1c+gi%E1%BA%A3++++++++=+%0A|Phi%C3%AAn+b%E1%BA%A3n+kh%C3%A1c+=+%0A}}}} tác phẩm từ nguồn của chính phủ liên bang Hoa Kỳ] (không phải chính quyền tiểu bang hoặc địa phương), hoặc là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-vngov&wpUploadDescription={{Th%C3%B4ng+tin%0A|Mi%C3%AAu+t%E1%BA%A3++++++++=+%0A|Ngu%E1%BB%93n++++++++++=+%0A|Ng%C3%A0y+++++++++++=+%0A|T%C3%A1c+gi%E1%BA%A3++++++++=+%0A|Phi%C3%AAn+b%E1%BA%A3n+kh%C3%A1c+=+%0A}}}} từ nguồn của chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam]
* Nó là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-nonfree}} hình quảng bá] dùng để quảng cáo, hoặc lấy từ các nguồn quảng bá khác
* Nó là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-nonfree}} bìa hoặc một trang] của một cuốn sách, tập nhạc, DVD, báo, tạp chí, hoặc những nguồn khác tương tự