Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tải tập tin lên”

n
không có tóm lược sửa đổi
n (xong phần tự do)
n
* Nó đã có ở một dự án Wikimedia khác và [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-otherwiki}} tôi muốn dùng lại nó]
* Nó là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-usgov&wpUploadDescription={{Th%C3%B4ng+tin%0A|Mi%C3%AAu+t%E1%BA%A3++++++++=+%0A|Ngu%E1%BB%93n++++++++++=+%0A|Ng%C3%A0y+++++++++++=+%0A|T%C3%A1c+gi%E1%BA%A3++++++++=+%0A|Phi%C3%AAn+b%E1%BA%A3n+kh%C3%A1c+=+%0A}}}} tác phẩm từ nguồn của chính phủ liên bang Hoa Kỳ] (không phải chính quyền tiểu bang hoặc địa phương), hoặc là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-vngov&wpUploadDescription={{Th%C3%B4ng+tin%0A|Mi%C3%AAu+t%E1%BA%A3++++++++=+%0A|Ngu%E1%BB%93n++++++++++=+%0A|Ng%C3%A0y+++++++++++=+%0A|T%C3%A1c+gi%E1%BA%A3++++++++=+%0A|Phi%C3%AAn+b%E1%BA%A3n+kh%C3%A1c+=+%0A}}}} từ nguồn của chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam]
* Nó là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-nonfree&wpUploadDescription={{M%C3%B4+t%E1%BA%A3+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng+h%E1%BB%A3p+l%C3%BD%0A|B%C3%A0i=%0A|M%C3%B4+t%E1%BA%A3=%0A|Ngu%E1%BB%93n=%0A|Ph%E1%BA%A7n+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng=%0A|Ph%C3%A2n+gi%E1%BA%A3i+th%E1%BA%A5p=%0A|M%E1%BB%A5c+%C4%91%C3%ADch=%0A|Thay+th%E1%BA%BF=%0A|Th%C3%B4ng+tin+kh%C3%A1c=%0A}}}} hình quảng bá] dùng để quảng cáo, hoặc lấy từ các nguồn quảng bá khác
* Nó là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-nonfree}} bìa hoặc một trang] của một cuốn sách, tập nhạc, DVD, báo, tạp chí, hoặc những nguồn khác tương tự
* Nó là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-nonfree}} hình chụp màn hình] từ một cảnh phim, chương trình TV, trò chơi điện tử, trang web, chương trình máy tính, video âm nhạc, hoặc những nguồn khác tương tự
* Nó là biểu trưng của một [{{fullurl:Special:Upload|uselang=en-nonfree-logo&wpUploadDescription={{logo%20fur%0A%3C!--%20REQUIRED%20--%3E%0A|Article=%0A|Source=%0A|Use=Org%0A%3C!--%20ADDITIONAL%20INFORMATION%20--%3E%0A|Used_for=%0A|Owner=%0A|Website=%0A|History=%0A|Commentary=%0A%3C!--%20OVERRIDE%20FIELDS%20--%3E%0A|Description=%0A|Source=%0A|Portion=%0A|Low_resolution=%0A|Purpose=%0A|Replaceability=%0A|other_information=%0A}}}} tổ chức], [{{fullurl:Special:Upload|uselang=en-nonfree-logo&wpUploadDescription={{logo%20fur%0A%3C!--%20REQUIRED%20--%3E%0A|Article=%0A|Source=%0A|Use=Brand%0A%3C!--%20ADDITIONAL%20INFORMATION%20--%3E%0A|Used_for=%0A|Owner=%0A|Website=%0A|History=%0A|Commentary=%0A%3C!--%20OVERRIDE%20FIELDS%20--%3E%0A|Description=%0A|Source=%0A|Portion=%0A|Low_resolution=%0A|Purpose=%0A|Replaceability=%0A|other_information=%0A}}}} nhãn hiệu], [{{fullurl:Special:Upload|uselang=en-nonfree-logo&wpUploadDescription={{logo%20fur%0A%3C!--%20REQUIRED%20--%3E%0A|Article=%0A|Source=%0A|Use=Product%0A%3C!--%20ADDITIONAL%20INFORMATION%20--%3E%0A|Used_for=%0A|Owner=%0A|Website=%0A|History=%0A|Commentary=%0A%3C!--%20OVERRIDE%20FIELDS%20--%3E%0A|Description=%0A|Source=%0A|Portion=%0A|Low_resolution=%0A|Purpose=%0A|Replaceability=%0A|other_information=%0A}}}} sản phẩm], [{{fullurl:Special:Upload|uselang=en-nonfree-logo&wpUploadDescription={{logo%20fur%0A%3C!--%20REQUIRED%20--%3E%0A|Article=%0A|Source=%0A|Use=Public%20facility%0A%3C!--%20ADDITIONAL%20INFORMATION%20--%3E%0A|Used_for=%0A|Owner=%0A|Website=%0A|History=%0A|Commentary=%0A%3C!--%20OVERRIDE%20FIELDS%20--%3E%0A|Description=%0A|Source=%0A|Portion=%0A|Low_resolution=%0A|Purpose=%0A|Replaceability=%0A|other_information=%0A}}}} công trình công cộng], hoặc [{{fullurl:Special:Upload|uselang=en-nonfree-logo&wpUploadDescription={{logo%20fur%0A%3C!--%20REQUIRED%20--%3E%0A|Article=%0A|Source=%0A|Purpose=%0A%3C!--%20ADDITIONAL%20INFORMATION%20--%3E%0A|Used_for=%0A|Owner=%0A|Website=%0A|History=%0A|Commentary=%0A%3C!--%20OVERRIDE%20FIELDS%20--%3E%0A|Description=%0A|Source=%0A|Portion=%0A|Low_resolution=%0A|Replaceability=%0A|other_information=%0A}}}} vật khác].
* Nó là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-nonfree}} hình in trên tem, hoặc trên tiền tệ]
* Nó là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-internet}} hình lấy từ trang web nào đó]