Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đông Chu quân”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
bar:era from:-255 till:-249 color:red
</timeline>
| tiền nhiệm = <font color="grey">[[Chu Noản Vương]]</font>
[[Đông Chu Vũ công]]
| kế nhiệm = không có <font color="blue">(nhà Chu kết thúc)</font> nước Đông Chu diệt vong
| kiểu tên đầy đủ = Tên thật
| tên đầy đủ = Cơ Kiệt
| thông tin con cái = ẩn
| con cái =
| cha = Đông Chu Vũ công
| mẹ = ?
| sinh = ?
| mất = ?
| thông tin niên hiệu =
| niên hiệu =
| miếu hiệu =
| thụy hiệu = Đông Chu Tĩnh công hoặc Đông Chu Văn quân
| tôn giáo =
| nghề nghiệp =
Người dùng vô danh