Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:KTD-hình chụp màn hình trò chơi điện tử”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
'''Gửi người truyền hình lên''': Xin ghi lại ''lời giải thích về sự sử dụng hợp lý'' cho từng việc sử dụng, tại trang miêu tả về hình, và '''nguồn''' của hình ảnh cũng như thông tin bản quyền.
 
'''Ghi chú:''' Thẻ này không nên dùng cho hình chụp màn hình của phần mềm tự do; hãy dùng thẻ quyền tương ứng với giấy phép của phần mềm.
</div>
</div>