Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
{{tham khảo}}
{{sơ khai sinh học}}
[[Thể loại:Di truyềnNam học]]
[[Thể loại:Nhiễm sắc thể]]
[[en:Y chromosome]]