Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Sơ khai”

Revert to revision 1009310 dated 2008-01-30 13:38:43 by Neoneurone using popups
(Revert to revision 1009310 dated 2008-01-30 13:38:43 by Neoneurone using popups)
Chép đoạn mã sau vào trang
<source lang="text">
{{Sơ khai}}
{{Diễn đàn trường THCS Năng khiếu Huyện Hải Hậu}}
</source>
 
1.378

lần sửa đổi