Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bảo tàng Grévin”

Trang mới: {{Công trình ở Paris |tên = Bảo tàng Grévin |hình = Musée Grévin (2).JPG |cỡ hình = 220 |ghi chú hình = Lối vào trên đại lộ Montm...
(Trang mới: {{Công trình ở Paris |tên = Bảo tàng Grévin |hình = Musée Grévin (2).JPG |cỡ hình = 220 |ghi chú hình = Lối vào trên đại lộ Montm...)
(Không có sự khác biệt)
182

lần sửa đổi