Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Tổ chức Áo đen (Thám tử lừng danh Conan)”

Trang mới: CÓ thể thay tên khác cho bài này không? Tên vừa dài, vừa hơi ngang ngang. Đã "Áo đen" rồi còn "TTLDCN" - dù biết fần trong ngoặc chỉ là chú thích. --~~...
(Trang mới: CÓ thể thay tên khác cho bài này không? Tên vừa dài, vừa hơi ngang ngang. Đã "Áo đen" rồi còn "TTLDCN" - dù biết fần trong ngoặc chỉ là chú thích. --~~...)
(Không có sự khác biệt)
758

lần sửa đổi