Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:CheckUser”

 
Nếu bạn cần một Kiểm định viên, bạn có thể liên hệ với:
#Một kiểm định viên, người sẽ đưa ra lời khuyên hoặc, giải quyết vấn đề của bạn hoặc đem vấn đề ra thảo luận cùng những Kiểm định viên khác.
#Nhóm Kiểm định viên liên Wiki (interwiki), là sự phối hợp giữa các Kiểm định viên của tất cả các các dự án của Quỹ hỗ trợ Wikipedia (Wikimedia Foundation) (và các Steward, đối với những dự án Wiki nhỏ không có Kiểm định viên) bằng danh sách thư của Kiểm định viên (Checkuser-l mailing list).
 
2.368

lần sửa đổi