Felo

Gia nhập ngày 8 tháng 3 năm 2013
không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “<big>Các bạn lo viết bài đi. Đừng thắc mắc tôi là rối của ai. Khi nào tôi vi phạm quy định hãy lên tiếng. Wikipedia Việt mà cấ…”)
 
<big>- Các bạn lo viết bài đi. Đừng thắc mắc tôi là rối của ai. Khi nào tôi vi phạm quy định hãy lên tiếng. Wikipedia Việt mà cấm hết rối là đi xuống ngay.</big>
 
<big>- Không ai thắc mắc vì không hỏi cũng biết là rối của thầy. Wikipedia tiếng Việt mà không cấm những con rối như thế này là chất lượng sẽ xuống dốc thê thảm</big>
Người dùng vô danh