Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
không có tóm lược sửa đổi
''Đừng xóa thẻ thông báo này.''
 
{{hidden-delete-reason|không thỏa mãn [[Wikipedia:Tiêu chuẩn cho nội dung không tự do|tiêu chuẩn #1 nội dung không tự do]] (hình sử dụng hợp lý có thể thay thế được) vào {{#time: Y-m-d|{{{ngày|{{CURRENTDAY}}}}} -{{{tháng|{{CURRENTMONTHNAME}}}}} -{{{năm|{{CURRENTYEAR}}}}}}}}}
|}<includeonly>
[[Thể loại:Sử dụng hợp lý có thể thay thế được quyết định sau {{#time:j F Y|{{{ngàynăm|{{CURRENTDAYCURRENTYEAR}}}}} -{{{tháng|{{CURRENTMONTHNAME}}}}} {{{nămngày|{{CURRENTYEAR}}CURRENTDAY}}} +2 days}}]]
[[Thể loại:Sử dụng hợp lý có thể thay thế|{{PAGENAME}}]][[Thể loại:Hình sử dụng hợp lý có thể thay thế được đánh dấu tự động|{{PAGENAME}}]]<!-- in case the month, day, or year are given incorrectly
--></includeonly><noinclude>