Khác biệt giữa các bản “Công ty tư nhân”

 
== Liên kết ngoài ==
* [Http://www.forbes.com/lists/2006/21/biz_06privates_The-Largest-Private-Companies_land.html Forbes.com: Mỹ côngCông ty tư nhân lớn nhất Mỹ]
 
* [http://babyloncoltd.blogspot.com/2013/01/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty.html Điều kiên, thủ tục công ty tư nhân]
{{DEFAULTSORT:Tổ chức Công ty tư nhân}}
 
[[Thể loại:Tư nhân tổ chức công ty| tư nhân tổ chức công ty]]
[[thể loại:doanh nghiệp]]
[[Thể loại:Công ty]]
[[Thể loại:Các loại thực thể kinh doanh]]