Khác biệt giữa các bản “Công ty tư nhân”

== Thuộc sở hữu doanh nghiệp tư nhân ==
 
Doanh nghiệp tư nhân'' 'A'' đề cập đến một doanh nghiệp thương mại thuộc sở hữu của nhà đầu tư tư nhân, cổ đông hoặc chủ sở hữu (thường là [[Tổng công ty|chung]], nhưng họ có thể được sở hữu bởi một [[sở hữu độc quyền | cá nhân] ]), và tương phản cho các tổ chức nhà nước, chẳng hạn như [[Nhà nước Doanh nghiệp|công khaiNhà sở hữu doanh nghiệpnước]] và [[cơ quan chính phủ]]. Doanh nghiệp tư nhân bao gồm [[khu vực tư nhân]] của một nền kinh tế. Một hệ thống kinh tế có chứa một khu vực tư nhân, nơi các doanh nghiệp tư nhân chạyhoạt động là xương sống của nền kinh tế được gọi là [[chủ nghĩa tư bản]]. Điều này trái ngược với [[chủ nghĩa xã hội]], nơi mà ngành công nghiệp thuộc sở hữu của [[khu vực công|nhà nước]] hoặc tất cả các cộng đồng chung. Các hành động của tài sản vào khu vực tư nhân được gọi là [[tư nhân]]. Mục tiêu của doanh nghiệp tư nhân khác từ các tổ chức khác, sự khác biệt chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân tồn tại chỉ duy nhất để tạo ra lợi nhuận cho chủ sở hữu hoặc cổ đông. Hội sở hữu <ref>[http://www.cato.org/special/ownership_society/boaz.html . Cato.org. Truy cập 2010/11/16. ]</ref>
 
Một doanh nghiệp tư nhân là một trong những hình thức [[sở hữu tư nhân]] có thể mất.
*'' 'Tổng công ty: "Một doanh nghiệp [[công ty]] là một phi lợi nhuận, [[trách nhiệm hữu hạn]] [[công ty không giới hạn|không giới hạn trách nhiệm]] thực thể có riêng [[tư cách pháp nhân]] các thành viên. Tổng công ty được sở hữu bởi nhiều [[cổ đông]] s và được giám sát bởi một hội đồng quản trị [giám đốc, thuê nhân viên quản lý của doanh nghiệp. Mô hình doanh nghiệp cũng đã được áp dụng cho khu vực nhà nước trong các hình thức [[Doanh nghiệp nhà nước|Chính phủ nước Tổng công ty]]. Một công ty có thể được tư nhân (có nghĩa là, gần gũi - đó là, được tổ chức bởi một vài người) hoặc giao dịch công khai.
 
Doanh nghiệp tư nhân thường được chia thành hai tiểu thể loại: công ty [[tư nhân]] công tygiao dịch [[công khaity côngđại tychúng]]. Các công ty giaođại dịch công khaichúng niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, cho phép quyền sở hữu đa dạng hơn như bất cứ người mua cổ phiếu của họ sẽ trở thành một chủ sở hữu một phần và có thể nhận được một phần lợi nhuận của nó. Mặc dù với tên "côngđại chúng" trong tên của nó, một công ty niêm yết công khai không gây [[quyền sở hữu công cộng bởi vì nó không thuộc sở hữu của toàn xã hội. Nó chỉ có nghĩa là cổ phiếu của công ty để bán cho bất cứ ai trong công chúng, người muốn mua. Các công ty niêm yết côngđại khaichúng có thể được sở hữu một phần kiến ​​tạo hòa bình.
 
===Điều kiện thành lập công ty tư nhân===
 
=== Phê Bình ===
Những lời chỉ trích của doanh nghiệp tư nhân đã đến từ nhiều góc độ, đáng chú ý nhất là {{chú thích cần thiết fact| date = tháng 8 năm 2010}} [[xã hội chủ nghĩa]] quan điểm. Những lời chỉ trích của sở hữu tư nhân và doanh nghiệp tư nhân thường đi kèm với những lời chỉ trích của hệ thống tư bản chủ nghĩa hoàn toàn. Xã hội thường lập luận rằng trong một hệ thống tư bản chủ nghĩa, hoạt động kinh tế uncoordinated và phục vụ lợi ích của một tầng lớp doanh nghiệp nhỏ như trái ngược với xã hội như một toàn thể. Điều này dẫn đến tiến bộ kiềm chế {{chú thích cần thiếtfact | date = tháng 8 năm 2010}} và tình trạng vô chính phủ của sản xuất '. [[Marxist]] chỉ trích doanh nghiệp tư nhân, cùng với chủ nghĩa tư bản, như là một hình thức của [[khai thác]] dùng để trích xuất các giá trị thặng dư từ lực lượng lao động và phân phối cho chủ sở hữu thụ động (giai cấp tư sản) trong các hình thức của [[Lợi nhuận (kế toán)|lợi nhuận]]. Bởi vì điều này khai thác, các công nhân không nhận được sản phẩm lao động của họ và buộc, bởi các điều kiện áp đặt lên họ bởi chủ nghĩa tư bản, bán lao động của họ để các chủ doanh nghiệp để kiếm sống.<ref>[Http:/ / marxists.org / lưu trữ / Marx / công trình / cw / index.htm Marx và Engels Collected Hoạt động]. Marxists.org. Lấy 2010/11/16.</ref> Xã hội thường tranh luận cho quyền sở hữu công cộng của các phương tiện sản xuất, với xã hội chủ nghĩa của Marx ủng hộ tập thể người lao động trực tiếp hơn, quyền sở hữu của các doanh nghiệp kinh doanh với quản lý nhân viên dân chủ. Nhà phê bình khác của sở hữu tư nhân bao gồm [[kỹ trị|kỹ]], một số hình thức [[dân tộc kinh tế]], [[vô chính phủ]] và những người ủng hộ [[kinh tế dân chủ, những người tin rằng sức mạnh kinh tế và ra quyết định nên được lan truyền trong khi nhiều người như trái ngược với tập trung vào tay của một số ít.
 
== Ấn Độ ==