Khác biệt giữa các bản “Doanh nghiệp nhà nước”

Tổ chức kinh tế
n (clean up using AWB)
(Tổ chức kinh tế)
* '''Công ty nhà nước giữ quyền chi phối doanh nghiệp khác''' là công ty sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chiếm trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp khác, giữ quyền chi phối đối với doanh nghiệp đó.
* '''Công ty nhà nước độc lập''' là công ty nhà nước không thuộc cơ cấu tổ chức của tổng công ty nhà nước.
 
===Tổ chức kinh tế===
Tổ chức kinh tế bao gồm doanh nghiệp được thành lập hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh); Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác xã; các tổ chức kinh tế thành lập theo luật đầu tư.<br />
Hộ gia đình khi hoạt động kinh doanh, đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh thì chỉ là hộ kinh doanh, không phải là tổ chức kinh tế. Nếu hộ kinh doanh sử dụng quá 10 lao động thì phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp<ref>{{chú thích web |url=http://danluat.thuvienphapluat.vn/to-chuc-kinh-te-la-gi-43880.aspx|title=Tổ chức kinh tế là gì? |publisher=danluat.thuvienphapluat.vn|accessdate= 11/03/2013 }}</ref>.
 
==Tham khảo==