Khác biệt giữa các bản “José Miguel Carrera”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “José Miguel Carrera là một chính khách Chile. Ông là Tổng thống Chile. {{sơ khai tiểu sử}} en:José Miguel Carrera”)
 
José Miguel Carrera là một chính khách Chile, là người thuộc dòng họ nổi tiếng, dòng họ Carrera. Ông là một vị tướng, [[Tổng thống Chile]], được xem là một trong những người thành lập nước Chile.
{{sơ khai tiểu sử}}
[[en:José Miguel Carrera]]
Người dùng vô danh