Khác biệt giữa các bản “Thế Pliocen”

không có tóm lược sửa đổi
Các quần động vật đại dương và đất liền về bản chất là hiện đại, mặc dù quần động vật lục địa là nguyên thủy hơn một chút so với ngày nay. Những sinh vật dạng người của tông ''[[tông Người|Hominini]]'', nhóm ''[[Australopithecine]]'', đã xuất hiện trong thế Pliocen.
 
Các va chạm của các lục địa nghĩa là có sự di cư lớn và trộn lẫn của các loài trước đó là cô lập, chẳng hạn như trong [[SựĐại trao đổi lớn châu Mỹ]]. Các [[động vật ăn cỏ]] trở nên to lớn hơn, giống như các động vật săn mồi chuyên biệt hóa.
===Động vật có vú===
Tại Bắc Mỹ, [[động vật gặm nhấm]], [[voi răng mấu]] (''Mammutidae'') to lớn, [[họ Voi răng hõm|voi răng hõm]] (''Gomphotheriidae''), [[thú có túi ôpốt]] (''Didelphimorphia'') vẫn tiếp tục thành công, trong khi các động vật móng guốc (''Ungulata'') suy giảm, với [[lạc đà]], [[họ Hươu nai|hươu]] và [[ngựa]] đều suy giảm về quần thể. Nhiều loài [[tê giác]], [[họ Heo vòi|heo vòi]] và ''[[Chalicotheriidae]]'' bị tuyệt chủng. Nhóm [[Bộ Ăn thịt|động vật ăn thịt]] như [[họ Chồn|chồn]] đa dạng hóa, cũng như [[họ Chó|chó]] cùng những con [[họ Gấu|gấu]] săn mồi và chạy nhanh. Những con [[Phân bộ Lười|lười]] (''Folivora''), [[thú răng khắc]] (''Glyptodont'') và [[tatu]] (''Cingulata'') tiến về phía bắc với sự hình thành của eo đất Panama.
Người dùng vô danh