Khác biệt giữa các bản “Chùa Ông Bắc”

n (Chùa Ông Bắc. đổi thành Chùa Ông Bắc: Bỏ dấu chấm)
Hàng năm, vào những ngày 3 tháng 3 âm lịch, 22 tháng 3 âm lịch và 21 tháng 6 âm lịch, trong bang hội và nhân dân quanh vùng đến dự lễ rất đông.
Chùa đã được công nhận di tích lịch sử - văn hoá cấp quốc gia vào tháng 6 năm 1987.
 
[[Thể loại:Chùa An Giang|Ông Bắc]]
[[Thể loại:Tự viện Phật giáo]]
[[Thể loại:Chùa Việt Nam]]