Khác biệt giữa các bản “Chùa Ông Bắc”

Hàng năm, vào những ngày 3 tháng 3 âm lịch, 22 tháng 3 âm lịch và 21 tháng 6 âm lịch, trong bang hội và nhân dân quanh vùng đến dự lễ rất đông.
Chùa đã được công nhận di tích lịch sử - văn hoá cấp quốc gia vào tháng 6 năm 1987.
==Chú thích==
<references/>
 
==Tham Khảo==
:*Tư liệu do chùa Ông Bắc Long Xuyên cung cấp.