Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Georges Eugène Haussmann”

Trang mới: nhỏ '''Georges Eugène Haussmann''' (1809-1891), thường được gọi '''Nam tước Haussmann''', là tỉnh trưởng tỉnh Seine - tỉnh ...
(Trang mới: nhỏ '''Georges Eugène Haussmann''' (1809-1891), thường được gọi '''Nam tước Haussmann''', là tỉnh trưởng tỉnh Seine - tỉnh ...)
(Không có sự khác biệt)
182

lần sửa đổi