Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Nguyên văn Giấy phép Tài liệu Tự do GNU”

không có tóm lược sửa đổi
Dưới đây là văn bản chính thức (bằng tiếng Anh) của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU (GFDL) phiên bản 1.2. Tất cả các văn bản bằng chữ tại Wikipedia đều được phát hành theo các điều khoản của giấy phép này.
'''Nguyên văn [[Giấy phép Tài liệu Tự do GNU]]''' chính thức, bằng [[tiếng Anh]]:
* Nguyên văn có thể tìm thấy tại [http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html trang web chính thức].
* Bản dịch tiếng Việt không chính thức của phiên bản 1.2 có thể tìm thấy tại [[:s:GFDL|GFDL ở Wikisource tiếng Việt]].
<br clear="all" />
 
<pre>
__NOTOC__
Version 1.2, November 2002