Khác biệt giữa bản sửa đổi của “PROM”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Cấu trúc của PROM tạo bởi ma trận tạo bởi mảng cố định các phần tử AND nối với mảng các phần tử OR lập trình được.
 
[[Hình:Prom_vi.gif|thumb|250px320px|center]]
 
Tại mảng nhân AND, các đầu vào sẽ được tách thành hai pha, ví dụ a thành pha thuận a và nghịch <math>(!\bar{a})</math>, các chấm ('''''') trong mảng liên kết thể hiện kết nối cứng, tất cả các kết nối trên mỗi đường ngang sau đó được thực hiện phép logic AND, như vậy đầu ra của mỗi phần tử AND thu đựợc một nhân tử tương ứng của các đầu vào. Ví dụ như hình trên thu được các nhân tử <math>T_1, T_3</math> như sau:
 
<math>T_1 = \bar{a} .\bar{b} . \bar{c}</math>,
T1 = !a !c;
 
<math>T_3 = a . \bar{b} . \bar{c}</math>.
T2 = c;
 
Các nhân tử được gửi tiếp đến mảng cộng OR, ở mảng này “X” dùng để biểu diễn kết nối lập trình được. Ở trạng thái chưa lập trình thì tất cả các điểm nối đều là X tức là không kết nối, tương tự như trên, phép OR thực hiện đối với toàn bộ các kết nối trên đường đứng và gửi ra các đầu ra X, Y, Z,... Tương ứng với mỗi đầu ra như vậy thu được hàm dưới dạng tổng của các nhân tử, ví dụ tương ứng với đầu ra Y:
T3 = a !b !c;
 
<math>Y = T_3 + T_1 = \bar{a} . \bar{b} . \bar{c} + a . \bar{b} . \bar{c} </math>.
Các nhân tử được gửi tiếp đến mảng cộng OR, ở mảng này “X” dùng để biểu diễn kết nối lập trình được. Ở trạng thái chưa lập trình thì tất cả các điểm nối đều là X tức là không kết nối, tương tự như trên, phép OR thực hiện đối với toàn bộ các kết nối trên đường đứng và gửi ra các đầu ra X, Y, Z,... Tương ứng với mỗi đầu ra như vậy thu được hàm dưới dạng tổng của các nhân tử, ví dụ tương ứng với đầu ra Y
 
Y = T3 + T1 = !a !c + a !b !c
 
== Xem thêm ==
73

lần sửa đổi