Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Khi đồng minh tháo chạy”

Nhất trí đổi tên. Chưa tìm ra tên gốc tiếng Anh, còn nguyên văn câu nói của ông ấy như sau: "Vì thế tôi đã cố gắng ghi lại các tài liệu bằng tiếng Anh và để trong phần phụ lục cho các em tham khảo". [[Thành viên:Dpwiki|Dpwiki]] ([[Thảo luận Thành viên:Dpwiki|thảo luận]]) 16:59, ngày 10 tháng 12 năm 2007 (UTC)
:Cám ơn Dpwiki đã trả lời. Như vậy là tôi đã có thể sai vì tác giả có thể chỉ viết tiếng Anh trong phần phụ lục. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] ([[Thảo luận Thành viên:Mekong Bluesman|thảo luận]]) 19:45, ngày 10 tháng 12 năm 2007 (UTC)
:: Cuốn Palace File mới viết nguyên bản bằng tiếng Anh, còn cuốn KDMTC; theo tôi biết là viết bằng tiếng Việt, không có (hoặc chưa có) bản tiếng Anh. Chỉ trong phần phụ lục và chú thích, tác giả mói dùng tiếng Anh để giữ nguyên bản của tài liệu. [[Thành viên:ChinTam|ChinTam]] ([[Thảo luận Thành viên:ChinTam|thảo luận]])+
1.203

lần sửa đổi