Khác biệt giữa các bản “Đại Tỉnh thức”

→‎Appalachia: +cập nhật
(bổ sung)
(→‎Appalachia: +cập nhật)
 
Cuộc đại tỉnh thức thứ nhì có ảnh hưởng sâu sắc trên lịch sử Hoa Kỳ. Với số lượng tín hữu gia tăng mạnh, các giáo phái Baptist và Giám Lý đạt đến vị trí cân bằng, về sau vượt trội các giáo phái truyền thống có ảnh hưởng lớn trong thời kỳ thuộc địa như [[Anh giáo]], [[Giáo hội Trưởng Lão (Cơ Đốc)|Trưởng Lão]], [[Tự trị giáo đoàn]] và [[Quaker]]. Trong vòng các tín hữu Quaker, những nỗ lực nhằm ứng dụng tư tưởng Cơ đốc giáo vào các giải pháp xã hội là tiền thân của phong trào [[Phúc âm xã hội]] của thế kỷ 19. Đến giữa thế kỷ 19, nước Mỹ trở nên một quốc gia đa dạng, và những dị biệt bên trong cộng đồng [[Kháng Cách]] tại Mỹ vừa phản ánh vừa đóng góp vào tình trạng đa dạng này.
===Ảnh hưởng===
Cùng lúc với những canh tân trong thần học và cấu trúc hội thánh là những cải cách xã hội xảy ra trong giai đoạn này. Các [[tín hữu Cơ Đốc]] tích cực tham gia vào các cải cách xã hội như chống nạn nghiện rượu, bảo vệ [[nữ quyền]], [[phong trào bãi nô]], và các hoạt động nhằm giải quyết những vấn nạn khác của xã hội từ nhận thức về vai trò của họ trong xã hội là thanh tẩy thế giới qua nỗ lực giới thiệu ơn cứu rỗi đến cho từng cá nhân.
==Chú thích==
<references />
 
==Xem thêm==