Khác biệt giữa các bản “Đại Tỉnh thức”

 
==Đại Tỉnh thức lần thứ nhất==
[[Hình:Jonathan Edwards.jpg|150px|[[Jonathan Edwards]].]]
Cuộc Đại Tỉnh thức thứ nhất là phong trào tôn giáo bùng phát trong cộng đồng [[Kháng Cách]] (''Protestant'') tại các khu định cư tại Bắc Mỹ trong những năm thuộc các thập niên 1730 và 1740. Khởi phát bởi [[Jonathan Edwards]], một nhà thuyết giáo sống tại [[Massachusetts]], người tìm cách phục hồi các giá trị cội rễ của [[Thần học Calvin]] (đã được chấp nhận và truyền bá rộng rãi trong thời kỳ lập quốc), và nỗ lực đánh thức tình cảm kính yêu [[Thiên Chúa]] đang phôi phai trong lòng tín hữu. Bài giảng ''[[Tội nhân trong tay Thiên Chúa đang thịnh nộ]]'' là một trong những bài giảng nổi tiếng nhất của ông. Edwards là diễn giả có sức thuyết phục lớn, và nhiều người tìm đến để nghe ông thuyết giảng. Nhà thuyết giáo [[người Anh]] [[George Whitefield]] tiếp nối phong trào, du hành khắp các khu định cư và thu hút số lượng thính giả đông đảo với cung cách thuyết giáo sinh động và đầy cảm xúc.
 
 
Cuộc Đại Tỉnh thức biến tôn giáo trở thành trải nghiệm cá nhân cho người bình thường bằng cách kiến tạo nhận thức sâu sắc về tội lỗi và ơn cứu chuộc, cùng lúc với sự tra xét nội tâm và tinh thần tận hiến cho những chuẩn mực mới trong đời sống tâm linh. Nhà sử học Sydney E. Ahlstrom nhận thấy yếu tố này trong các cuộc phục hưng tôn giáo xảy ra ở những nơi khác như [[Phong trào Sùng tín]] tại [[Đức]], cuộc Phục hưng Tin Lành và [[Phong trào Giám Lý]] tại Anh.<ref> Ahlstrom p. 263</ref>
 
==Đại Tỉnh thức lần thứ nhì==
Cuộc Đại Tỉnh thức thứ nhì là phong trào phục hưng tôn giáo lớn xảy ra trong [[lịch sử Hoa Kỳ]]. Nảy sinh từ phong trào này là nhiều loại hình hoạt động khác nhau, nổi trội nhất là tính chủ động của các địa phương và sự bày tỏ nhiệt tâm tôn giáo. Tại vùng New England, sự quan tâm về tôn giáo vừa được hồi sinh dẫn đến một làn sóng hoạt động xã hội. Tại miền tây [[tiểu bang New York]], tinh thần của cuộc phục hưng mở đường cho sự xuất hiện của các giáo phái tân lập, và tạo ra ảnh hưởng đáng kể trên [[Phong trào Thánh khiết]]. Tại vùng [[Appalachia]] của [[Kentucky]] và [[Tennessee]], cuộc phục hưng đã tăng cường sức mạnh cho các giáo phái [[Phong trào Giám Lý|Giám Lý]] và [[Baptist]], và sản sinh một hình thức truyền đạo mới - giảng phúc âm trong các lều trại.