Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ramesses V”

Trang mới: Usermare Sekhepenre '''Ramesses V''' hay '''Ramses V''' hoặc '''Rameses V''' là pharaoh thứ tư của Vương triều thứ 20 của Ai Cập cổ đại . Ông cai tr...
(Trang mới: Usermare Sekhepenre '''Ramesses V''' hay '''Ramses V''' hoặc '''Rameses V''' là pharaoh thứ tư của Vương triều thứ 20 của Ai Cập cổ đại . Ông cai tr...)
(Không có sự khác biệt)