Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài”

#'''Xóa''' vì không cần có 2 bài nói về 1 mục đề. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] ([[Thảo luận Thành viên:Mekong Bluesman|thảo luận]]) 16:27, ngày 14 tháng 3 năm 2008 (UTC)
#'''Xóa''' hoặc '''hợp nhất''' (đổi hướng chứ không xóa hẳn). Chỉ riêng từ ''Sự thật'' trong tiêu đề là có thể xóa bài được [[Thành viên:Flavia|Flavia]] ([[Thảo luận Thành viên:Flavia|thảo luận]]) 00:59, ngày 16 tháng 3 năm 2008 (UTC)
#'''Xóa'''. [[Thành viên:Vinhtantran|Trần Vĩnh Tân]] _/<sup>[[Thảo luận Thành viên:Vinhtantran|trả&nbsp;lời]]</sup>\_ 04:56, ngày 16 tháng 3 năm 2008 (UTC)
Ý kiến khác
;'''Giữ'''