Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Ngọc Trìu”

n (Robot: Sửa đổi hướng)
Sau khi về hưu ông đảm nhận chúc vụ Chủ tịch Trung uơng Hội VAC (Hội người làm vườn - một [[tổ chức phi chính phủ]] do chính ông đề xướng và sáng lập ra từ khi còn đương chức Bộ trưởng Nông nghiệp) , góp phần rất lớn cho việc nâng cao khả năng phát triển kinh tế nông thôn .Ông đã được Đảng và Nhà nước trao tăng Huân chương Hồ Chí Minh , Huân chương Lao Đông, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều danh hiệu cao quý khác.
 
Ông Nguyễn Ngọc Trìu sinh ngày 2 tháng 9 năm 1926 tại xã Tây Giang, Tiền Hải (Thái Bình),[1] cùng quê với các ông Trần Độ, Hoàng Văn Thái, Nguyễn Đức Tâm.
==Chú thích==
Ông tham gia cách mạng từ năm 17 tuổi, gia nhập vào Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức tháng 7/1946[1], và đã trải qua nhiều trọng trách quan trọng từ địa phương đến Trung ương. Từ năm 1963 đến 1978 ông lần lượt giữ các chức vụ Chủ tịch - Bí thư Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, đưa Thái Bình thành quê huơng 5 tấn nổi danh cả nước . Từ năm 1979 đến 1987 ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam). Trong thời gian ông nắm giữ trọng trách Bộ trưởng Nông nghiệp cũng là giai đoạn khó khăn nhất của kinh tế Việt Nam nói chung và của ngành Nông nghiệp nói riêng. Ông là người có đóng góp rất lớn trong việc đã thúc đẩy hình thành và thực hiện chính sách Khoán sản, mang lai diện mạo và thành công mới cho một nền Nông nghiệp lạc hậu với tỉ lệ người sản xuất chiếm hơn 80% dân số cả nước lúc bấy giờ.
<references />
Từ tháng 2, 1987 đến tháng 5, 1988 ông được cử làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng[1] (Phó Thủ tướng) phụ trách mảng Nông - Lâm - Ngư nghiệp và sau đó ông chuyển sang làm Đặc phái viên cho Thủ tướng[2] phụ trách miền Tây và Tây Nam bộ đến năm 1992
{{sơ khai tiểu sử}}
Từ au khi về hưu cho đến nay ông đảm nhận chúc vụ Chủ tịch Trung uơng Hội VAC (Hội người làm vườn - một tổ chức phi chính phủ do chính ông đề xướng và sáng lập ra từ khi còn đương chức Bộ trưởng Nông nghiệp) , góp phần rất lớn cho việc nâng cao khả năng phát triển kinh tế nông thôn , cải thiện và thay đội diện mạo cho đời sống người nông dân Việt nam.Ông đã được Đảng và Nhà nước trao tăng Huân chương Hồ Chí Minh , Huân chương Lao Đông, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều danh hiệu cao quý khác.
 
{{thời gian sống|sinh=1926}}
 
 
{{Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Việt Nam}}
 
[[Thể loại:Người Thái Bình]]
1

lần sửa đổi