Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thể loại:Bảo quản viên cung cấp các đoạn văn bản đã bị xóa”

"tĩu" chứ không phải "tũi"
Không có tóm lược sửa đổi
("tĩu" chứ không phải "tũi")
{{divbox|plain|Quy tắc
----
|<center>Văn bản được yêu cầu phải '''không vi phạm bản quyền''', '''không có tính tục tũitĩu, công kích''', '''không là các thông tin mang tính chất nhạy cảm riêng tư'''</center>}}
}}
[[Thể loại:Bảo quản viên]]
Người dùng vô danh