Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Sức ỳ tâm lý/lưu 1”

 
FOM mới kiếm được cuốn này rồi [http://web.hanu.vn/cn/mod/forum/discuss.php?d=1570 Phương pháp luận sáng tạo], vui quá ! Nhưng mà nhận xét ban đầu về ngoại hình thì việc in ấn có vẻ kém^^. [[Thành viên:FOM|FOM]] ([[Thảo luận Thành viên:FOM|thảo luận]]) 02:02, ngày 22 tháng 3 năm 2008 (UTC)
:Vậy FOM có thể đọc và chú thích giúp cho bài viết rồi.:D [[Thành viên:Lưu Ly|Lưu Ly]] ([[Thảo luận Thành viên:Lưu Ly|thảo luận]]) 02:07, ngày 22 tháng 3 năm 2008 (UTC)
 
----------
Như đề cập mở đầu, bài này chỉ viết về sức ỳ trong tư duy của con người (giới hạn lại phạm vi). Tôi có vài ý kiến: