Khác biệt giữa các bản “Viên đá đầu tiên”

không có tóm lược sửa đổi
 
Nguồn gốc của truyền thống này đến nay chưa rõ, nhưng được nhắc đến trong các công trình kiến trúc của [[Do Thái giáo]] và [[Kitô giáo]]. Có lẽ hai tôn giáo này thực hiện theo chỉ dẫn trong sách [[Cựu Ước]]: ''Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường.'' (Thánh Vịnh 118:22), và nhắc đến sáu lần trong [[Tân Ước]] (Matthew 21:42, Mark 12:10, Luke 20:17, Công vụ Tông đồ 4:11, Êphêsô 2:20 và 1 Phêrô 2:7).
==Các tôn giáo==
===Công giáo Rôma===
Khi bắt đầu xây dựng một nhà thờ mới, nền móng (diện tích xây dựng) của công trình được đánh dấu rõ ràng và đặt một cây [[thánh giá]] bằng gỗ bên trong để xác định đó là nơi đặt bàn thờ sau khi công trình hoàn tất. [[Giám mục]] hoặc một [[linh mục]] được ông ủy nhiệm sẽ làm phép bằng nước thánh trên thập giá và viên đá đầu tiên kèm theo đọc lời cầu nguyện sau đây: "Lạy Thiên Chúa là Cha chí thánh, Con Một Cha sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria đã được các tiên tri loan báo là Đá, không phải do tay người phàm làm ra; và đã được các Tông Đồ tuyên bô" là nền móng không thể lay chuyền. Xin Cha làm phép + viên đá đầu tiên này, đế chúng con đặt xuống nhân Danh Người. Cha đã đặt Người làm nguyên thuỷ và cùng đích mọi tạo vật, thì xin Cha cũng để Người hướng dẫn công trình này từ khởi sự cho đến hoàn thành. Người hằng sống và hiển trị muôn đời."
 
Sau đó, đọc [[Kinh Cầu Các Thánh]] và một điệp ca Thánh vịnh 126,1: ''Nếu Chúa không xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công". Sau đó, viên đá được hạ xuống vào vị trí của nó trong khi đọc lời cầu nguyện khác và rảy nước thánh lần nữa.
==Chú thích==
{{tham khảo}}