Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Cb-cấm/doc”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “* * * Xin nhớ thay thế tiêu bản bằng <tt><nowiki>{{subst:</nowiki>{{PAGENAME}}}}</tt> mà không nên <tt><nowiki>{{</nowiki…”)
 
*
*
* Xin nhớ [[Trợ giúp:Thay thế|thay thế]] tiêu bản bằng <tt><nowiki>{{subst:</nowiki>{{PAGENAME}}}}</tt> mà không nên <tt><nowiki>{{</nowiki>{{PAGENAME}}}}</tt>.{{#ifeq:{{PAGENAME}}|cb-sblock|
* Tiêu bản này sử dụng một số [[Wikipedia:Hàm cú pháp|hàm cú pháp]]. Để cấm tạm thời do bỏ spam, hãy chỉ ra thời gian cấm theo cách sau: <tt><nowiki>{{subst:</nowiki>cb-sblock{{!}}thời gian=''Thời hạn cấm'<nowiki>}}</nowiki></tt>, hoặc đoạn ký tự mặc định sẽ là "[[Wikipedia:Quy định cấm thành viên|cấm]] tạm thời]]". Để chỉ ra rằng lần cấm này là cấm vô hạn do bỏ spam, dùng cú pháp <tt><nowiki>{{subst:</nowiki>cb-sblock{{!}}vô hạn=có<nowiki>}}</nowiki></tt>.|
* Tiêu bản này dùng [[Wikipedia:Hàm cú pháp|hàm cú pháp]]. Để cung cấp chi tiết hơn cho thông điệp của bạn, bạn có thể cụ thể hơn: {{#switch:{{PAGENAME}}|cb-block3|cb-ublock|cb-uhblock=|#default=thời gian cấm,}} một lý do cụ thể của lần cấm, và chữ ký tự động: <tt><nowiki>{{thế:</nowiki>{{PAGENAME}}{{#switch:{{PAGENAME}}|cb-block3|cb-ublock|cb-uhblock=|#default={{!}}thời gian=''Thời hạn''}}{{!}}lý do=''Với lý do khác''{{!}}ký=<''bất kỳ ký tự nào''><nowiki>}}</nowiki></tt>.}}
<!--Khi dịch dần các tiêu bản, hãy thay thế các tên tiêu bản tạm ở dưới bằng tên tiêu bản tiếng Việt cô đọng, dễ nhớ-->
{|style="width:99%; font-size:90%;border:1px solid #AAA; background-color:#F9F9F9; font-weight:normal; border-collapse:collapse;"
|-
|colspan="3" style="font-size:120%; text-align:center;"|[[Wikipedia:Tiêu bản thông báo/Không gian tên thảo luận thành viên#Cấm|Tiêu bản]] [[Wikipedia:Quy định cấm thành viên|cấm thành viên]]
|-
|style="width:33%; text-align:center;background-color:#f8cf8a;"|Lần đầu tiên
|style="width:33%; text-align:center;background-color:#f58e6f;"|Các lần sau
|style="width:33%; text-align:center;background-color:#E29292;"|Vô hạn
|-
|style="width:33%; text-align:center;background-color:#f8cf8a;"|{{tl|cb-cấm1}}
|style="width:33%; text-align:center;background-color:#f58e6f;"|{{tl|cb-cấm2}}
|style="width:3%; text-align:center;background-color:#E29292;"|{{tl|cb-cấm3}}
|-
|colspan="3" style="text-align:center; background-color:#e1dcc3;"|{{tl|cb-cấm-spam}} do bỏ spam
|-
|colspan="3" style="text-align:center; background-color:#e1dcc3;"|{{tl|cb-cấm-phá hoại}} do phá hoại
|-
|colspan="3" style="text-align:center; background-color:#e1dcc3;"|{{tl|cb-vaublock}} for vandalism and [[WP:U|username]] violation
|-
|colspan="3" style="text-align:center; background-color:#e1dcc3;"|{{tl|cb-cấm-tk chỉ phá}} đối với tài khoản chỉ phá hoại
|-
|colspan="3" style="text-align:center; background-color:#e1dcc3;"|{{tl|cb-dblock}} for deletion
|-
|colspan="3" style="text-align:center; background-color:#e1dcc3;"|{{tl|cb-cấm-3rr}} đối với vi phạm [[WP:3RR|3RR]]
|-
|colspan="3" style="text-align:center; background-color:#e1dcc3;"|{{tl|cb-cấm-tên}} đối với vi phạm về [[Wikipedia:Tên người dùng|tên người dùng]]
|-
|colspan="3" style="text-align:center; background-color:#e1dcc3;"|{{tl|cb-cấm-tên vp rõ}} đối với vi phạm rõ ràng [[Wikipedia:Tên người dùng|quy định tên]]
|-
|colspan="3" style="text-align:center; background-color:#e1dcc3;"|{{tl|cb-lblock}} for making [[WP:LEGAL|legal threats]]
|-
|colspan="3" style="text-align:center; background-color:#e1dcc3;"|{{tl|cb-tblock}} for making [[death threats]]
|}
 
 
<includeonly>{{substituted|auto=yes}}</includeonly>{{Twinkle standard installation}}
<ul>