Khác biệt giữa các bản “Thái Phiên”

Sao trong bài nhiếp ảnh lại nói ông này là nhiếp ảnh gia?
n
(Sao trong bài nhiếp ảnh lại nói ông này là nhiếp ảnh gia?)
{{wikify}}
'''Thái Phiên''' (1882 - 1916) quê tại làng Nghi An, xã Hòa Phát, [[Hòa Vang]] tỉnh [[Quảng Nam]]. Năm 1904, tham gia phong trào [[Ðông Du]], Duy Tân cùng [[Phan Bội Châu]]. Từ năm 1913, ông là một trong những người lãnh đạo Việt Nam Quang Phục Hội miền Nam Trung Kỳ. . Sau khi Kinh Ðô Huế thất thủ (1885), đi tu tại chùa Cổ Lâm (miền núi Quảng Nam). Năm 1892 ông vào Bình Ðịnh làm nghề dạy học và hoạt động cách mạng, tham gia khởi nghĩa chống Pháp, đề xướng thuyết Trung phiên dịch , tham gia đấu tranh chống thuế ở Trung Kỳ 1908. Ðầu năm 1916, ông và Trần Cao Vân đã gặp Vua Duy Tân thống nhất kế hoạch khởi nghĩa lật đổ Pháp. Kế hoạch bị tiết lộ, cuộc khởi nghĩa không thành, Thái Phiên, [[Trần Cao Vân]] và Vua [[Duy Tân]] bị [[Pháp]] bắt trên đường lên căn cứ vào rạng sáng ngày 4/5/1916. Ngày 17/5/1916, cùng với hai chiến hữu của mình là Nguyễn Quang Siêu, Tôn Thất Ðề và một số người khác, ông bị thực dân Pháp và Nam triều xử chém tại cống Chém (An Hòa, Thành phố [[Huế]]), chôn lấp cùng một hố với Trần Cao Vân.